TOPRAKLAMA RAPORU

Çoğu zaman fark etmesek de hayatımızın merkezinde önemli bir yeri olan elektriğin, önlemsiz olarak kullanılmaya devam edilmesi halinde insan güvenliğine büyük bir tehdit olduğunu söylemek yanlış olmaz. Elektrik, hayatımız için büyük kolaylıkları beraberinde getirdiği gibi günümüz şartlarında hemen hemen her alanda işlerin yürümesinde vazgeçilmez enerji kaynaklarının başında gelmektedir. 

Güvenli bir şekilde yalıtımı sağlanan ve kullanıma sunulan elektrik enerjisi, ihtiyaçların giderilmesi ve enerjiye ihtiyaç duyan tüm cihazların güvenle çalışmasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Buna rağmen özellikle topraklama önlemleri alınmamış ve güvenliğe tehdit oluşturan bir yapıda bulunan elektrik tesisatları, bir anda insan hayatını tehdit eden unsurlar haline gelebilmektedir.

Elektrik Tesisleri Topraklamalar Yönetmeliği’nin EK-P maddesi gereğince elektrik tesislerinde yapılacak olan ölçümleri, raporlamaları ve uygunlu değerlendirme işlemleri sadece EMO üyesi olan Elektrik, Elektrik-Elektronik ve Elektronik mühendisleri tarafından yapılabilir. Bu ölçümlerin yapılabilmesi için kuruluşların, yukarıdaki alanlarda “mühendis” ünvanına ve yetki belgesine sahip personel bulundurması şartı vardır.

Topraklama raporu işlemlerinde gerekli yeterlilik belgelerine sahip mühendislerimiz taleplerinize yönelik bu alanda ihtiyaçlara cevap verebilmektedir. Ayrıca buna ek olarak;

  • Yüksek gerilim işletme sorumluluğu,
  • Tesis, fabrika topraklama ölçümü,
  • Bina topraklama ölçümü,
  • Paratoner topraklama ölçümü,
  • Temel topraklama ölçümü,
  • Zemin, ekipman, makine topraklama ölçümü,
  • Elektrik iç tesisat muayene raporu
  • hizmetleri de yine firmamız tarafından verilebilmektedir.