ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Iso 14001, bir kuruluşun çevresine karşı olan eforunun denetlenmesi ve ileriye yönelik adımların bir diğer anlamıyla oluşum sürecinin evrensel bir standarttıdır. Gittikçe çoğalan dünya nüfus teknolojik hızla ilerlemenin vermiş olduğu haz ve ilerlemenin sürati, insanoğlunun yaşamsal sahasındaki kısalması, ekolojik çevrenin yıkılması, yüksek ve şiddetli gürültüler, noksanlı uygulama, bilgi lugatındaki noksanlık ve ilave edilecek birden fazla çevreyi olumsuz yönde etkileyen etkenler, son zamanlarda insanların yasayış şeklini ve yaşam düzeyini tehdit eden başlıca etkenlerdir. 2000 yıllarından başlayarak son yarımdaki geçen süre neticesinde insanoğlunu açıkça rahatsız eden bir sorun halini alan çevre kirliliği ve endüstriyel gelişme günden güne kendini fazlasıyla hissettirmeye başlamıştır. İlk başlarda sadece çevre kirliliği olarak nitelendirilen ve Uluslararası bir şekil almadan ve mahalli nitelik taşıyan çevre kirliliği günden güne hızla bir şekilde artarak,mahalli özellikten sıyrılarak dünya sorunu niteliği kazanmıştır.


Yapılan bu çeşitli araştırmalar neticesinde Uluslararası Standartlar Organizasyonunda çevre tahribatın önlenmesini konusu Iso 14000 standartları toplanmıştır. Bu olumsuzlukların önüne geçilmek ve insanın çevre faktörünü verdiği zararı yok etmek yada en aza indirmek amacıyla cevre standartları eskiye nazaran daha fazla bir şekilde dillendirilmeye baslanmış ve çevreye hitaben ulusal ve Uluslararası legal tertibatlar yapılmaya konulmuştur. Bu alanda çevrenin dış faktörlerin zararından engellemesine yönelik Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO)’ kendisinin yayımlamış olduğu seriye ISO 14000 ismi verilmektedir. Bu seriler üretim endüstrilerin çevre faktörünü karşı eforlarının irdelenmesini,eksikliklerinin tamamlanmasını ve bunlar dahilinde çevre etmenleriyle ilgili bütün legal düzenlemelere uyulmasını bir koşul olarak sunmaktadır. Buna nazaran canlıların yaşam sahaları daralmakta, doğal etkenlerin çevreye vermiş olduğu etki gün geçtikçe artmakta ve yasamı ve yaşam kalitesine tehdit unsuru oluşturmaktadır.