SATIŞ SONRASI HYB

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarlarda yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgedir. Garanti Belgesi gerektiren ürünlerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ürünün cinsine göre servis sayısı ve standardını belirleyerek önce yetkili servis ağının kurulmasını istemekte, daha sonra Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi düzenleyerek bu servisleri onaylamaktadır.


Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgelerinin süresi 2 yıl, Garanti Belgelerinin süresi de yine 2 yıldır. Bu sürenin bitiminde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurularak belgelerin yenilenmesi gerekmektedir.